Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ IV: Cục trưởng Cục Tình báo đầu tiên - ảnh 1Nhà tình báo Trần Hiệu và phu nhân.